dog

5 ข้อควรรู้ก่อนคิดจะเลี้ยงสัตว์ในคอนโด

5 ข้อควรรู้ก่อนคิดจะเลี้ยงสัตว์ในคอนโด การเลี้ยงสัตว์ในคอนโดมิเนียมหรือทาวน์เฮ้าส์ที่มีผู้อยู่อาศัยอยู่ร่วมกันอาจเป็นเรื่องที่ท้าทายบ้าง ดังนั้น การดูแลและจัดการสัตว์ให้สอดคล้องกับกฎระเบียบและให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมของที่อยู่ร่วมกันจึงเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง

 1. การทำความสะอาดและการควบคุมกลิ่น: รักษาความสะอาดของที่อยู่ร่วมกันอย่างสม่ำเสมอเป็นสิ่งสำคัญ ควรใช้ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดที่เหมาะสมที่ไม่มีกลิ่นหรือมีกลิ่นที่อ่อนนุ่ม นอกจากนี้ ควรมีการดูแลสัตว์เลี้ยงให้มีความสะอาดอยู่เสมอ เช่น การอาบน้ำและการแต่งตัดขนอย่างสม่ำเสมอ

 2. การควบคุมเสียง: การเอาใจใส่ในการควบคุมเสียงจากสัตว์เลี้ยงเป็นสิ่งสำคัญ เพราะเสียงที่สูงอาจทำให้เกิดความรำคาญแก่เพื่อนบ้าน การฝึกสัตว์ให้เข้าใจการควบคุมเสียงและพฤติกรรมที่เหมาะสมในที่อยู่ร่วมกันจะช่วยลดปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้

 3. การจัดการกิจกรรม: ควรมีการจัดเตรียมกิจกรรมที่เหมาะสมสำหรับสัตว์เลี้ยง เช่น การให้ของเล่นที่เหมาะสมเพื่อลดความรำคาญที่อาจเกิดขึ้นจากการเคลื่อนไหวหรือความอยากรู้อยากเห็นของสัตว์

 4. การให้ความร่วมมือกับบริการที่พักอาศัย: การติดต่อกับผู้ดูแลหรือบริการที่พักอาศัยเพื่อแจ้งให้ทราบเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงและทำความเข้าใจกับกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ช่วยให้ความร่วมมือและความเข้าใจระหว่างคนอื่น ๆ ที่อาศัยอยู่ร่วมกัน

 5. การพิจารณาประเภทของสัตว์เลี้ยง: การเลือกสัตว์เลี้ยงที่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมในที่อยู่ร่วมกันเป็นสิ่งสำคัญ เช่น สุนัขที่มีขนที่ไม่ร่วงหรือไม่ก่อกวนมาก หรือแมวที่ไม่เกินการควบคุมและไม่ก่อกวนผู้อื่น

โดยมีความระมัดระวังในทุกด้านเหล่านี้ จะช่วยให้การเลี้ยงสัตว์ในคอนโดมิเนียมเป็นไปได้อย่างสามารถและเพื่อความสุขของทุกคนที่อาศัยอยู่ร่วมกันได้อย่างเต็มที่

1.เลือกคอนโดที่อนุญาตให้เลี้ยงสัตว์จริง ๆ

เลือกที่อยู่อาศัยที่อนุญาตให้เลี้ยงสัตว์เป็นข้อสำคัญที่สุด เนื่องจากมีผลต่อความสุขและความเป็นอยู่ของทั้งคุณและสัตว์เลี้ยงของคุณอย่างมาก ทั้งนี้เพราะการเลี้ยงสัตว์ในที่อยู่อาศัยที่ไม่อนุญาตอาจเป็นการละเมิดกฎระเบียบ ทำให้เกิดความขัดแย้งระหว่างเจ้าของที่อยู่อาศัยกับผู้ดูแลคอนโดมิเนียม ซึ่งอาจนำไปสู่การเสียหายทางกฎหมายและการดำเนินคดีได้ นอกจากนี้ยังอาจทำให้เกิดความเครียดและความไม่สุขในการดำเนินชีวิตร่วมกันในที่อยู่อาศัยได้ด้วย

ดังนั้น การเลือกที่อยู่อาศัยที่มีนโยบายที่ชัดเจนเกี่ยวกับการเลี้ยงสัตว์ และการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวเป็นสิ่งสำคัญมาก เพื่อให้คุณและสัตว์เลี้ยงของคุณสามารถมีชีวิตที่ดีและมีความสุขในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม

2.ซื้อสเปรย์ดับกลิ่นติดห้องไว้ตลอดเวลา

การใช้สเปรย์ดับกลิ่นเป็นวิธีที่ดีเพื่อช่วยลดกลิ่นที่เกิดจากการเลี้ยงสัตว์ในที่อยู่อาศัย ซึ่งสามารถช่วยให้สภาพอากาศภายในห้องคงความสดชื่นและสะอาดมากขึ้น การใช้สเปรย์ดับกลิ่นสามารถทำได้ตามขั้นตอนนี้:

 1. เลือกสเปรย์ที่เหมาะสม: ค้นหาและเลือกสเปรย์ดับกลิ่นที่ไม่มีส่วนผสมสารเคมีอันตรายและไม่มีกลิ่นที่รบกวน แนะนำให้เลือกสเปรย์ที่มีส่วนผสมจากวัสดุธรรมชาติ เช่น สเปรย์ที่ใช้น้ำมันหอมระเหยจากพืชหรือสารอินทรีย์อื่น ๆ

 2. ใช้สเปรย์ที่เหมาะสม: ใช้สเปรย์บนพื้นผิวที่สัตว์เลี้ยงใช้เป็นที่ขับถ่าย และบริเวณที่อาจมีกลิ่นรบกวน ใช้ตามคำแนะนำที่ระบุบนบรรจุภัณฑ์และหลีกเลี่ยงการใช้มากเกินไปที่อาจสร้างสารเคมีที่ไม่ดีสำหรับสัตว์เลี้ยงและคุณเอง

 3. ระบายอากาศ: หลังจากการใช้สเปรย์ดับกลิ่น ให้เปิดหน้าต่างหรือประตูเพื่อให้อากาศที่มีกลิ่นไม่ดีได้ระเหยออกนอกอาคาร และสร้างอากาศที่สดชื่นขึ้น

 4. ทำความสะอาดอย่างสม่ำเสมอ: ควรทำความสะอาดที่อยู่อาศัยอย่างสม่ำเสมอเพื่อลดการสะสมของกลิ่นและสารตกค้างอื่น ๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อสภาพอากาศในห้อง

การใช้สเปรย์ดับกลิ่นเป็นส่วนหนึ่งของการดูแลสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมในที่อยู่อาศัยเมื่อมีสัตว์เลี้ยง และช่วยให้คุณและเพื่อนบ้านร่วมชุมชนสามารถมีชีวิตร่วมกันได้อย่างสงบสุขและสดชื่น

3. ไม่ควรเลี้ยงน้องหมาขนาดใหญ่

ที่จริงแล้วการเลี้ยงสัตว์ในคอนโดมิเนียม โดยเฉพาะน้องหมาขนาดใหญ่นั้นเป็นเรื่องที่ต้องพิจารณาอย่างถี่ถ้วน น้องหมาที่มีขนาดใหญ่จะต้องการพื้นที่เพียงพอสำหรับการเคลื่อนไหวและการออกกำลังกาย เพราะฉะนั้นการอยู่อาศัยในคอนโดมิเนียมที่มีพื้นที่จำกัดอาจทำให้มีความไม่สะดวกสำหรับการเลี้ยงน้องหมาขนาดใหญ่ได้

นอกจากนี้การเดินทางผ่านพื้นที่ร่วมในคอนโดมิเนียมอาจทำให้เกิดความรบกวนแก่ผู้อื่นได้ น้องหมาขนาดใหญ่อาจเห่าหรือก่อกวนผู้อื่นที่อาศัยอยู่ในคอนโดมิเนียม ทำให้เกิดความไม่สะดวกและขัดแย้งในทางสังคมได้

ดังนั้น เมื่อตัดสินใจที่จะเลี้ยงสัตว์ในคอนโดมิเนียม ควรพิจารณาเลือกน้องหมาที่มีขนาดเล็กหรือขนาดกลางที่เหมาะสมกับสภาพอากาศที่จำกัด และสภาพที่อยู่อาศัยที่มีพื้นที่จำกัด

4. เก็บสิ่งขับถ่ายของสัตว์เลี้ยงทุกวัน

การเก็บสิ่งขับถ่ายของสัตว์เลี้ยงทุกวันเป็นหน้าที่สำคัญที่ช่วยลดปัญหาเกี่ยวกับความสกปรกและสุขอนามัยในที่อยู่อาศัย นอกจากนี้ยังช่วยลดการแพร่กระจายของเชื้อโรคและกลิ่นไม่พึงประสงค์ที่อาจมีผลกระทบต่อสุขภาพของผู้อยู่อาศัยในคอนโดมิเนียมด้วย

เพื่อให้การเก็บสิ่งขับถ่ายเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถปฏิบัติตามขั้นตอนดังนี้:

 1. ใช้ถุงมือทำความสะอาด: ใช้ถุงมือทำความสะอาดก่อนและหลังจากการเก็บสิ่งขับถ่ายเพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรค และควรล้างมือด้วยสบู่และน้ำอย่างสม่ำเสมอ

 2. ใช้ถุงพลาสติกหรือถุงดำทำความสะอาด: ใช้ถุงพลาสติกหรือถุงดำที่มีความทนทานเพื่อเก็บสิ่งขับถ่าย แน่ใจว่าถุงมีความแข็งแรงพอที่จะรับน้ำหนักและป้องกันการรั่วไหล

 3. ทิ้งลงชักโครกหรือถังขยะที่เหมาะสม: ทิ้งสิ่งขับถ่ายในชักโครกหรือถังขยะที่ได้รับอนุญาตหรือเหมาะสมตามกฎระเบียบของท้องถิ่น ควรทิ้งทุกวันเพื่อลดกลิ่นเหม็นและเพื่อสุขอนามัยของทั้งคุณเองและเพื่อนบ้านร่วมชุมชน

 4. การทำความสะอาดเพิ่มเติม: หากเกิดการสกปรกบนพื้นหรือบริเวณที่สัตว์เลี้ยงขับถ่ายบ่อยๆ ควรทำความสะอาดด้วยน้ำและสบู่หรือผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดที่เหมาะสมเพื่อล้างสิ่งสกปรกออกไป

การเก็บสิ่งขับถ่ายของสัตว์เลี้ยงทุกวันเป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยให้สภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยคงความสะอาดและสุขอนามัย และช่วยลดปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในท้องถิ่นร่วมกัน

5. ติดตะแกรงไว้ที่ระเบียงอย่างมิดชิด

การติดตะแกรงไว้ที่ระเบียงเพื่อป้องกันไม่ให้สัตว์เลี้ยงตกลงไปข้างล่างเป็นวิธีที่ดีที่สุดเพื่อให้มั่นใจว่าพวกเขาจะอยู่ในพื้นที่ที่ปลอดภัยและไม่เกิดอันตรายต่อตนเองหรือผู้อื่น นอกจากนี้ยังช่วยลดความกังวลของเจ้าของที่อยู่อาศัยได้อีกด้วย